Menjador

L’empresa que portarà el menjador és 7 i tria, S.A.
 
  • Alumnat espòradic (7,19€) curs 2022/2023: 
S’han de donar d’alta del servei a la web de  7 i Tria (només la primera vegada) INSCRIPCIÓ
 
Han de notificar cada matí abans de les 10 que aquell dia faran ús del servei de menjador. Es podrà fer presencialment a la mateixa escola (porta principal) on cada matí hi ha l’administrativa que s’ocupa de la gestió, o bé per telèfon, ja sigui trucada o whatsapp (indicant nom del nen, curs i classe) al 625 869 964. Si no s’ha pogut treure el tiquet el mateix dia es podrà fer més tard sense cap problema, sempre que sigui dins el mateix mes. Es poden treure diversos tiquets a la vegada, no caduquen.

  • Alumnat fix (6,54€) curs 2022/2023:  (a partir de 3 dies a la setmana)

Si un alumne fix per motius diversos aquell dia NO farà ús del servei de menjador també se li ha de notificar a l’administrativa de la gestió (en persona o per telèfon/whatsapp al 625 869 964), així com si hi ha qualsevol altre tipus d’incidència.
En el cas d’absències de més de 5 dies es retornarà l’import total del servei.

Contacte Administrativa Gestió: 625 869 964

Si teniu algun dubte o aportació respecte al funcionament pedagògic i les tasques de les monitores podeu contactar amb la Cristina Oriol, la coordinadora pedagògica del servei de menjador de la nostra escola.

Cristina Oriol : 645 746 621
Mail: cristina.oriol@7itria.cat

Per qualsevol dubte respecte a la part econòmica del servei i inscripcions, cobraments, rebuts, altes i baixes del servei, notificar una baixa llarga, etc., us haureu de dirigir a la Rosa de 7 i Tria al telèfon 936 821 043 extensió 253.

Menús anteriors: