Menjador

Enguany el menjador escolar torna a mans del Consell Comarcal de La Selva. Després d’un concurs públic, l’empresa adjudicatària ha estat ARCASA.  

Ja podeu fer la inscripció seguint el següents passos: 

1. Entrar a l’adreça del portal web Edualimenta.

2. Inscriure les dades personals en majúscules i sense accents.

3. Introduir el codi de l’escola. El codi de l’Escola Doctor Carulla és: A175

Tots els usuaris de menjador (fixos, esporàdics, becats i mestres ) s’han d’inscriure! 

No es podrà fer el pagament en metàl·lic. 

Davant de qualsevol dubte, podeu contactar amb la coordinadora de menjador, que trobareu cada dia a les 9h a la porta principal de l’escola (així que tinguem el telèfon de contacte, el posarem aquí)   

Menú setembre 2023