Junta

La Junta de l’entitat és escollida per l’Assemblea Genaral de Socis. La Junta actual està formada per 5 membres, escollits en Assemblea el maig del 2016.

Junta 
Jordina Boix. Presidenta
Quim Ribera. Secretari
Francesc Badia. Tresorer
David Grau. Vocal
Susanna Moner. Vocal

Les comissions de treball porten a terme projectes concrets:

Comissió d’extraescolars
Anna Pintu
Rut Ribatallada
Francesc Badia
David Grau
Susanna Moner

Comissió de menjador
Mariona Unió
Susanna Solé
Susanna Moner
Jordina Boix

Comissió Festa Fi de Curs
Yolanda Camps
Alfons del Rio
Ester Soms
Anna Teixeira