Junta

La Junta de l’entitat és escollida per l’Assemblea General de persones Sòcies.
La Junta actual està formada per:

Junta 
Sílvia Robles Solà. Presidenta
Gemma Torrent Clopés. Secretària
Tònia Moner Llorà. Tresorera

Vocals
Anna Soriano Salvador
Anna Marín Puig
Vanessa Serradesanferm Turón
Verònica del almo Torrealba
Susanna Solé Solé
Albert Garcia Belisario
Tatiana Bosch Carbonell
Jesús Cerrato Carnicero
Laura Mercè Camacho Marfil