Junta

La Junta de l’entitat és escollida per l’Assemblea General de persones Sòcies.
La Junta actual està formada per:

Junta 
Sílvia Robles Solà. Presidenta
Gemma Torrent Clopés. Secretària
Tònia Moner Llorà. Tresorera

Vocals
Anna Marín Puig
Vanessa Serradesanferm Turón
Albert Garcia Belisario
Tatiana Bosch Carbonell
Hassna Taourati