Nova quota d’AMPA: 5€

encarem el curs 2018-19 amb canvis. L’Assemblea Extraordinària de socis del dia 19 de juny 2018 va debatre i aprovar:

● Refer la quota de soci a un preu baix de 5€ per alumne/any
● Destinar els ingressos per quotes de socis a projectes educatius de millora de l’escola a través de pressupostos participatius
● Com? es recolliran propostes que vinguin de la Junta, les comissions i els socis a l’inici del curs
● Els nous projecte 2018-19 s’aprovaran a l’Assemblea ordinària d’octubre del 2018
● Per garantir la viabilitat del sistema s’elimina la xec descompte de 20€ en concepte de material

COM PAGAR LA QUOTA DE L’AMPA PEL CURS 2018-19

Opció 1.Alumnes de P5 a 6è. A través de www.llibrestext.com en el moment de la compra de llibres pel curs vinent (del 2 de juliol al 15 d’agost). Es pagarà la quota i s’aplicarà automàticament el descompte sobre la compra de llibres.

Opció 1. Alumnes de P3 i P4 (que no tenen llibres)
Caixer automàtic del Banc Sabadell (carrer Camprodon número 14, Arbúcies):
1. Introduir la targeta de dèbit o crèdit al caixer
2. Escollir l’opció “Pagaments a tercers”
3. Introduir el codi 1208
4. Seleccionar “ALTA SOCI AMPA”: 5€
5. Posar el NOM DEL FILL o FILLA i COGNOM
6. Repetir l’operació per a cada germà.
L’operació no té comissió bancària

Opció 2. Altres casos. Transferència bancària al número de compte de l’AMPA:
• IBAN: ES46 0081 0429 5700 0111 8117 (Banc Sabadell)
• Concepte: ‘ALTA’ + NOM NEN/S + COGNOMS
• Import. 5€ per nen/a (en cas de ser dos germans, 10€, en cas de ser tres, 15€, etc.)
Imprescindible posar el nom del nen/a i guardar el comprovant de pagament per si fos necessari mostrar-lo.

Avui, més del 80% de les famílies són sòcies de l’AMPA però volem que TOTES les famílies ho siguin. Perquè la nostra activitat és en benefici de TOTS els nens i nenes i de l’entorn entorn educatiu que els envolta.